Планинка Пролом вода Пролом Бања Ѓаволја Варош

Како до насДо Луковска Бања може да се стигне:

- преку Куршумлија (36 км) по патот Крушевц - Блаце - Куршумлија или по магистралниот пат Ниш - Прокупље - Куршумлија

- преку 42 км оддалеченото Брзеќе (Копаоник) по патот Брзеќе - Блажево - Мерќез - Луковска Бања.

За организирани групи можеме да организираме превоз со минибус од Куршумлија или од Аеродромот Цар Константин во Ниш.

Забелешка: Возниот ред на автобуските превозници кои возат до Луковска Бања е подложен на промени. Ве молиме времето на поаѓање на одделни линии да го проверите со автобуската станица во вашиот град.