Планинка Пролом вода Пролом Баня Джаволя Варош

Питайте лекаря

Pitajte doktora

В случай, че имате някакъв въпрос от медицинско естество, тук можете да поставите своето питане към лекарите в Луковска Баня. Оговорът ще Ви изпратиме по електронната поща. Получените отговори са изключително информативни, като се има предвид, че са без лекарски преглед и без небходимата цялостната медицинска документация, което значи че е невъзможно да се постави точната диагноза.