Планинка Пролом вода Пролом Бања Ѓаволја Варош

Прашајте доктор

Pitajte doktora

Во случај да имате некое прашање од медицинска природа, овде можете да ги прашате лекарите на Луковска Бања. Одговорот ќе Ви го испратиме по електронска пошта. Добиените одговори се исклучително информативни, зашто без лекарски преглед и увид во целосната медицинска документација не е возможно да се постави точна дијагноза.