Планинка Пролом вода Пролом Баня Джаволя Варош
Лична карта
Пълно название: Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Prolom Banja"
Съкратено название: Prolom Banja
Адрес: 18433 Prolom Banja
Телефон: +381 27/83-88-111
Факс: +381 27/83-88-092
e-mail: 104363123
Данъчен номер (ПИБ): info@prolombanja.com
MЛичен номер: 17654772
№ на решението за ДДС (ПДВ): 246095409
Шифър на дейността: 85141
Регистрационен номер: 6146612098
Банкова сметка в банките в Сърбия
Войводинска банка: 355-1083405-92
Erste Банка: 340-11004025-59
OTP Банка: 325-9500700018386-36
Инструкции за плащане от чужбина в евро / Instructions for incoming payments in euros:
RAIFFEISEN BANK
IBAN: RS35265100000009800640
SWIFT: RZBSRSBG
НАЗВАНИЕ НА КОМПАНИЯТА: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU, PROLOM BANJA, PROLOM BANJA BB
SBERBANK
IBAN: RS35285100120989723416
SWIFT: SABRRSBG
НАЗВАНИЕ НА КОМПАНИЯТА: SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU, PROLOM BANJA, PROLOM BANJA BB
Контакти тел/факс e-mail
Хотел „Радан“ – Пролом Баня +381 27 83 88 111 recepcija@prolombanja.com
Хотел „Йелак“ – Луковска Баня +381 27 385 999 recepcija@lukovskabanja.com
Хотел „Копаоник“ – Луковска Баня +381 27 385 995 recepcija@lukovskabanja.com
Маркетинг и продажба +381 27 381 344 marketing@planinka.rs
Лица за връзка
Генерален директор на Специалната болница
Жарко Джурич
+381 27 381 344 zarko.djuric@prolombanja.com
Директор на центъра „Пролом Баня“
Златко Вельович
+381 27 83 88 111 zlatko.veljovic@prolombanja.com
Помощинк директор на „Пролом Баня“
Славиша Йованович
+381 27 83 88 111 slavisa.jovanovic@prolombanja.com
Маркетинг на „Пролом Баня“
Снежана Илич
+381 27 381 344 snezana.ilic@prolombanja.com
Маркетинг на „Луковска Баня“
Йелена Степанович
+381 27 385 999 jelena.stepanovic@lukovskabanja.com
Шеф на рецепцията на „Пролом Баня“
Violeta Milić
+381 27 83 88 111 violeta.milic@prolombanja.com
Šef recepcije Lukovske Banje
Станислав Гайич
+381 27 385 995 stanisav.gajic@lukovskabanja.com
Представителство в Белград
Йелена Илич
+381 11 3660 495 marketing.bg@prolombanja.com
Представителство в Нови Сад
Таня Матийевич
+381 21 47 21 868 tanja.matijevic@prolombanja.com

Юридически разпоредби

Стопанското дружество „Планинка“ АД - Куршумлия, както и Специалната болница за рехабилитация „Пролом Баня“, чийто единствен основател е „Планинка“ АД, а в рамките на което работят действуващите центрове „Пролом Баня“ и „Луковска Баня“, с необходимата загриженост при оформянето на Интернет-страницата, ще се опита да гарантира точност и ажурност на данните на своите интернет страници, въпреки че не поема никаква отговорност за тяхната точност и цялост. Всички заинтересувани използват обявеното съдържание на своя собствена отговорност. Нито „Планинка“ АД, нито някое друго юридическо или физическо лице, което е участвувало в създаването и изработването на тези интернет страници, не отговаря за възможна щета, която може да възникне от достъпа, използването или невъзможността от използването на информация от тези интернет страници или каквито и да било други грешки или недостатъци в тяхното съдържание.
Всички информации и снимки, които съдържа интернет страницата www.prolombanja.com и www.lukovskabanja.com, са в законно позволената рамка, като предмет на защита или друга форма на защита на интелектуалната собственост. Документите изтъкнати на тази интернет страница, могат да се обявяват само с некомерциална цел, при което трябва да се запазят всички посочени предупреждения за авторски и други права и не трябва да се преписват, умножават или по друг начин да се разпространяват с комерциална цел. Логотипът и използваното лого, което се появява на тези страници са регистрирани логотипове на стопанското дружество „Планинка“ АД, акционерното дружество съответно има право за тяхната употреба.
Стопанското дружество „Планинка“ АД запазва правото си да променя съдържанието на тази интернет страница когато ѝ да е, по който ѝ да било начин, без да се взима под внимание причината и без предварително предупреждение. При това не поема отговорност за никакви последици от такива промени.

Защита на личните данни

Всички получени данни за посетителите на Интернет страницата, стопанското дружество „Планинка“ АД ще пази съгласно закона за защитата на личните данни, както и с останалите законоразпоредби, с които се регулира посочената област. Изпращайки личните си данни чрез информационния или образеца за разервация, посетителят на интерннет страницата е съгласен стопанското дружество „Планинка“ АД да използва тези данни за интернет нуждите на статистиката и обработката на данните. При това дружеството се задължава, че няма да предоставя данните на трети лица или предприятия за използване на тези лични данни с комерциална цел.

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod S.B. "Prolom Banja"

За нас

O Lukovskoj Banji

За компанията
Днешното Акционерно дружество „Планинка“ е основано през 1964 година като обществено предприятие. От 1999 година работи като Акционерно дружество, собственост на малки акционери. В рамките на А.Д. „Планинка“ работи и фабрика за бутилиране на минералната вода Пролом вода, както и Специалната болница за рехабилитация - Пролом Баня с 2-а фунциониращи центрове: „Пролом Баня“ и „Луковска Баня“. Също така А.Д. „Планинка“ се грижи за Паметника на природата - „Джаволя Варош“.

Специална болница за рехабилитация „ Пролом Баня“
Специалната болница за рехабилитация „Пролом Баня“ е формирана през 2009 година като „дъщерна фирма“ на основната компания „Планинка“. Тя се състои от Самоиздържащите се центрове Пролом Баня и Луковска Баня. В нашите бани държим сметка за качеството на услугите, с личното участие на всеки гост. Нашето предлагане представлява комбинация от здравословни, рекреативни и wellness програми, заедно с храната която предлагаме и възможностите за почивка и забавления.

Мисия
Настояваме да осигурим на нашите гости висококачествени и най-добри процедури и по този начин да им помогнем да водят здрав, активен и дълъг живот.

Визия
Нашата главна цел е да бъдем водеща група в балнеотуризма в Сърбия, сега и в бъдеще, ръководени от нуждите на нашите гости, готови да привлечем чуждестранни клиенти.