Планинка Пролом вода Пролом Баня Джаволя Варош

ЕкскурзииЗа гостите на хотела няколко пъти през седмицата се организират екскурзии – излети в присъствието на екскурзовод от Банята до по-близките и по-далечни местности:

Църквата „Св.Джордже“ в Луковска Баня:
Църквата „Св.Джордже“ се намира на каменистото възвишение над банята на височина от 875м, откъдето се простира изключителна гледка към цялата котловина. До църквата може да се стигне по къса, но стръмна пътека с дължна от 900 м (за спортисти и по-млади почиващи) или по по-дългата пътека с дължина от 2400 м. Съществува възможност и за организиране на превоз до църквата.

Църквата „Св.Мине“ в с. Щава:
В селото Щава отдалечено на 6 км от банята се намира църквата „Св.Мине“, изградена през 16 век. Построена е от издялан камък и покрита и с каменни плочи. Специфичната културна стойност на тази църква представляват запазените фрески.

Пролом баня:
Пролом баня: е отдалечена на 58 км от Луковска Баня. Надалеч е известна, предимно по своята лековита Пролом вода, с единствен минерален състав, който помага при лекуване на бъбречни болести, болести на храносмилателните органи, кожни болести, болести на периферните кръвоносни съдове и извън ставен ревматикъм. Близо до хотелския комплекс се намира и фабричен цех за бутилиране на Пролом вода. Хотелската служба за почивки организира целодневни екскурзии с обяд в хотел Радан в Пролом Баня.

„Джаволя Варош“:
Мястото Джаволя Варош е отдалечено на 65 км от Луковска Баня. То е под защита на държавата като Паметник на природата от I-ва категория и същевременно е единствения представител на Сърбия за избора на „7-те световни чудеса на природата“. Хотелът организира целодневни екскурзии до това място, с обяд в Пролом Баня.

Църквите от XII век в град Куршумлия:
В Куршумлия, отдалечен на 36 км се намират първите дарения на Стефан Неманя от 12 век: Църквата Св.Никола и Църквата Св.Богородица. Екскурзията се организира с участието на екскурзовод от Банята, като се разглеждат ранновизантийските базилики и историческите знаменитости на града.

Плочник - находище от периода на Неолита
Плочник, от времето на Неолита, е отдалечено на 48 км от Луковска Баня. Селището е старо 7500 години и представлява богато находище от артефакти от периода на Неолита, когато на това място са функционирали първите в света пещи за топене на медна руда. В това находище може да се види реконструкция на селище от този период. Близо до находището се намират и останки от римски термални бани.

Националният парк „Копаоник“
Националният парк Копаоник е отдалечен на 60 км от Луковска Баня. Екскурзията се организира с участието на екскурзовод от Банята, като се посещава и Туристическият център – Копаоник. Факултативно: пътуване с въздушен лифт до Панчичевия връх.