Планинка Пролом вода Пролом Баня Джаволя Варош

Ценоразпис за процедуритеЦеноразпис на терапиите в банята за 2019 година

Хидротерапия в лековитата вода:
 • Къпане във вана
200,00 RSD
 • Бисерна вана
350,00 RSD
 • Подводен масаж
500,00 RSD
 • Баня Шливак - веднъж на ден
300,00 RSD
 • Баня Шливак - два пъти на ден
400,00 RSD
 • Баня Краля Милутина
300,00 RSD
Компреси с лековита кал:
 • Един компрес
200,00 RSD
 • Два компреса
300,00 RSD
 • Три компреса
400,00 RSD
 • Повече от три компреса
500,00 RSD
Мануален (ръчен) масаж:
 • Частичен, 10 минути
600,00 RSD
 • Масаж на цялото тяло, 30 минути
1700,00 RSD
 • Масаж на цялото тяло, 50 минути
3000,00 RSD
Електротерапия
 • Диадинамична, галванизация, интерферентен ток, солукс лампа , TENS
250,00 RSD
Ултразвукова терапия 400,00 RSD
Магнитно импулсно поле 500,00 RSD
Лазеротерапия 700,00 RSD
Биопртон лампа 300,00 RSD
Индивидуална кинезитерапия 400,00 RSD
Солена стая 500,00 RSD
Екстензивна терапия 1000,00 RSD

Ценоразпис за диагностика

Елтразвуков преглед
 • Абдомен
2000,00 RSD
 • Костно-ставната система
2000,00 RSD
Остеодензиометрия (измерване на гъстотата на костите) 1000,00 RSD
Измерване на гликемията 200,00 RSD
EKG 250,00 RSD