Планинка Пролом вода Пролом Бања Ѓаволја Варош

Ценовник на третманитеЦеновник на бањските терапии за 2019 година

Хидротерапија во лековита вода:
 • Капење во када
200,00 RSD
 • Бисерна када
350,00 RSD
 • Подводна масажа
500,00 RSD
 • Бања Шљивак - еднаш дневно
300,00 RSD
 • Бања Шљивак - двапати дневно
400,00 RSD
 • Бања Крал Милутин
300,00 RSD
Аплицирање на лековита кал:
 • Една апликација
200,00 RSD
 • Две апликации
300,00 RSD
 • Три апликации
400,00 RSD
 • Повеќе од три апликации
500,00 RSD
Мануелна (рачна) масажа:
 • Сегментна, 10 минути
600,00 RSD
 • Масажа на целото тело, 30 минути
1700,00 RSD
 • Масажа на целото тело, 50 минути
3000,00 RSD
Електротерапија
 • Диадинамик, галванизација, интерферентни струи, солукс ламба, ТЕНС
250,00 RSD
Ултразвучна терапија 400,00 RSD
Магнетно импулсно поле 500,00 RSD
Ласеротерапија 700,00 RSD
Биоптрон ламба 300,00 RSD
Индивидуална кинезитерапија 400,00 RSD
Солена соба 500,00 RSD
Екстензиона терапија 1000,00 RSD

Ценовник на дијагностиката

Ултразвучен преглед на
 • Абдоменот
2000,00 RSD
 • Коскено-зглобниот систем
2000,00 RSD
Остеодензитометрија (мерење на коскената густина) 1000,00 RSD
Мерење на гликемијата 200,00 RSD
ЕКГ 250,00 RSD