Планинка Пролом вода Пролом Бања Ѓаволја Варош

Индикации

Indikacije

Благодарејќи на единствените карактеристики на термоминералните води, балнеолошките спознанија и медицинските истражувања, утврдени се следните индикации за лекување во Луковска Бања:

1. Воспаленски реуматизам
 • Реуматоиден артритис (фаза на смирено воспаление),
 • Бехтерова болест (почетен стадиум),
 • Псоријатичен артритис.
2. Дегенеративен реуматизам
 • Спондилози на вратниот и крсниот дел на `рбетот
 • Дискус херниа, дискартроза, лумбоишијалгија,
 • Гонартроза, коксартроза, артроза,
 • Остеоартроза на ситните зглобови на шаката и стопалото.
3. Екстраартикуларен реуматизам
 • Фиброзити
 • Миалгии
 • Бурзити
 • Исчанчувања
 • Дисторзии
4. Остеопороза и остеопенија

5. Сите видови спортски повреди

6. Состојби по кршење на коски и хируршки интервенции на коскено-зглобниот систем
 • Состојби по вградување на вештачки колк и колено.