Planinka Prolom voda Prolom Banja Đavolja Varoš

KlimatorijumKlimatorijum u Lukovskoj Banji je prostor na kome se nalazi veliki broj izvora termalne vode, različitog sastava i temperature. Na ovom prostoru se primenjuju klimatološke procedure i prirodne inhalacije.

Kupatilo kralja Milutina
U kupatilu kralja Milutina se primenjuju balneo-terapijske kupke u termomineralnoj ugljeno-kiseloj i sumporovitoj vodi natrijum-kalcijum-magnezijum hidrokarbonatnog tipa, temperature 42⁰C do 44⁰C.

Bazeni za lokalne kupke – „Virovi“
Virovi predstavljaju male bazene za lokalnu hidro-balneo i peloido terapiju. U ovim bazenima ili kako ih narod naziva „Virovi“ ili „Vidarice”, dolazi do spontanog izviranja termomineralne vode. Temperatura vode u virovima se kreće od 33 u najhladnijem, do 44°C u najtoplijem. Koriste se uglavnom za lokalne kupke perifernih zglobova (stopala, kolena, šake i laktovi).

Prirodni inhalatorijum
Prirodni inhalatorijum se nalazi uz samu obalu reke, obuhvata veći broj okamenjenih cevi kroz koje izlazi termomineralna voda bogata vodonik sulfidom i sliva se u fontanu. Vazduh oko ove fontane visoko je zasićen gasom vodonik sulfidom (H2S) koji je prepoznatljiv po specifičnom blago neprijatnom mirisu. Sumpor iz vodonik sulfida se udisanjem, preko sluzokože pluća, veoma dobro resorbuje (80% od prisutne količine u vazduhu). Putem krvi dospeva do svih ćelija u organizmu i ostvaruje brojna biološka dejstva od kojih su neka veoma važna:

  • U disajnim putevima ispoljava antibakterijsko (bakteriostatsko i baktericidno), antialergijsko (hipo i desenzibilišuće), bronhodilatatorno (širenje disajnih puteva) i ekspektorantno (olakšavanje iskašljavanja) delovanje
  • Na nivou ćelija učestvuje u stvaranju belančevina (sinteza proteina) neophodnih za proizvodnju brojnih enzima, pojačava sintezu (stvaranje) i lučenje (sekreciju) insulina, potpomaže razgradnju masti, smanjuje nivo holesterola u krvi, pospešuje zarastanje rana (stimulacija tkivnog disanja), pojačava rad lojnih i znojnih žlezda i stimuliše obnavljanje tkiva (regenerativni procesi);
  • U zglobovima i hrskavicama kod hroničnih reumatskih bolesnika povećava nagomilavanje (retenciju) sumpora koji štiti zglobnu čauru i hrskavicu od oštećenja (inhibiše enzim hijalurondazu i time sprečava razgradnju hijaluronske kiseline u zglobnoj čauri i hondroitin sumporne kiseline u hrskavici, što predstavlja terapiju izbora kod reumatoidnog artritisa)

Zbog toga se udisanje vazduha zasićenog vodonik sulfidom posebno preporučuje obolelima od reumatskih bolesti, hronične opstruktivne bolesti pluća (astma, bronhitis, emfizem), šećerne bolesti (dijabetes) i povećanih masnoća u krvi (hiperlipidemije). Preporučuje se i zdravim osobama, uključujući i decu, kao veoma korisna procedura koja štiti zdravlje i popravlja opšte stanje organizma.