Hotel Bela Jela: 027-81-55-035

Hotel Jelak: 027-385-999

Hotel Kopaonik: 027-385-990

Značaj hidroterapije u lečenju reumatskih bolesti

Hidroterapija predstavlja spoljnu primenu vode različite temperature u cilju lečenja.

Korišćenje vode za isceljenje i smirenje je drevna praksa, podaci o upotrebi vode za lečenje datiraju iz daleke prošlosti (1700 g p.n.e), o njenoj lekovitoj moći i smanjenju bolova u mišićima i zglobovima pisao je grčki lekar Hipokrat. U terapijske i kozmetičke svrhe su je koristili stari Egipćani, a Rimske terme su mogle primiti čak 1600 bolesnika dnevno. Primena lekovitih kupki je doživela pravu renesansu u XVIII veku u Austriji korišćenjem hladne vode nakon teških povreda i nagnječenja, a u XIX veku u Nemačkoj banji su zapaženi prvi povoljni efekti u terapiji reumatskih bolesti ugljenokiselim mineralnim vodama.

Hidroterapija podrazumeva primenu opštih i lokalnih kupki (imerzijska hidroterapija), pri čemu se celo telo ili deo tela uranja u vodu. Imerzija u mineralnu ili termalnu vodu smanjuje reumatske tegobe zahvaljujući mehaničkom, toplotnom i hemijskom dejstvu.

Mehanički uticaj mineralnih kupki se ogleda kroz hidrostatski pritisak i potisak: kako je gustina ljudskog tela manja od gustine vode, olakšano je izvođenje aktivnih vežbi u vodi, a hidrostatski pritisak olakšava vertikalizaciju, poboljšava ravnotežu pri vežbama hodanja i smanjuje periferne otoke kompresijom na kapilarnu mrežu. Toplotni uticaj vode odnosi se na njenu visoku termalnu sprovodljivost i specifičnu toplotu, stoga je voda pogodna za brzo hlađenje i zagrevanje tela. Indiferentna kupka ima zanemarljiv termički, a značajan sedativni efekat, u toploj kupki koja se primenjuje u inetrvalu od 15-60 min, dolazi do širenja perifernih krvnih sudova, porasta srčane frekvence i smanjenja krvnog pritiska, dok se u hladnoj kupki dešava suprotna reakcija sa porastom krvnog pritiska. Hemijski uticaj vode potiče od mineralnog sastava i njihovog dejstva na kožu i nervne završetke pri čemu dolazi do oslobađanja raznih vazoaktivnih supstanci (histamin, serotonin…).

Termomineralna voda Lukovske Banje sa balneoterapijskog aspekta spada u mineralne vode visokog kvaliteta zahvaljujući povoljnom jonskom sastavu, temperaturi i prisustvu rastvorenog sumpor-vodonika koji se dobro resorbuje preko kože kupanjem i ispoljava lekovito dejstvo na zglobovima. Ona pripada kategoriji natrijum, kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatnih i slabo sulfidnih hipertermi (37 izvora, temperature 28-69 ⁰C). Karakteriše je dobra mineralizacija-preko 1 gr/l rastvorenih čestica . Zahvaljujući svojim karakteristikama primenjuje se u lečenju:

Degenerativnog reumatizma (artroze, spondiloza, diskus hernija, lumboišilajgija, vanzglobni reumatizam)
Zapaljenskog reumatizma (reumatoidni artritis, M.Bechterew)
Stanja nakon povreda i preloma kostiju
Stanja nakon hirurških intervencija na koštano-zglobnom sistemu
Preoperativna priprema za intervencije u ortopediji
Metaboličkih bolesti kostiju (osteoporoza, osteopenija)

U lečenju navedenih stanja primenjuju se opšte kupke (otvoreni i zatvoreni bazeni) i lokalne kupke (kada, podvodna masaža, četvoroćelijska kupka). Opšte kupke podrazumevaju kupanje u bazenima sa termomineralnom vodom temperature 33-35⁰C, uz primenu posebnog programa terapijskih vežbi (hidrokineziterapija). Hidrokineziterapija ima za cilj jačanje mišića, poboljšanje cirkulacije i pokretljivosti u zglobovima. Pored lokalnih kupki u medicinskom bloku, u terapiji reumatskih oboljenja koriste se i lokalne kupke na otvorenom („Virovi“).

Najčešća pitanja naših gostiju se odnose na trajanje procedure i kontraindikacije za primenu hidroterapije. Interval za korišćenje bazena je promenljiv (15-60 min) i zavisi od više faktora, prevashodno od pridruženih bolesti (hipertenzija, varikoziteti nogu…) i određuje se individualno za svakog pacijenta. Kontraindikacije se odnose na status bolesnika sa srčanom slabošću (akutizacija), nestabilna angina pektoris, akutna faza srčanog i moždanog udara, kompleksni poremećaji srčanog ritma, akutne tromboembolijske komplikacije, maligna oboljenja, krvarenje, otvorene rane i febrilna stanja.

„Nije potrebno da ste bolesni ili stari da biste išli u banju. Svakodnevni život nas toliko okupira i iscrpljuje, što dovodi do stalnog stresa. Zato se savetuje da najmanje jednom godišnje balneoterapijom oslobodimo naše telo napetosti i poboljšamo naše zdravlje.“

dr Jelena Jovanović